Spediční služby

Jako nezbytný doplněk našich služeb při zajišťování mezinárodní a vnitrostátní dopravy Vám nabízíme i naše služby v oblasti spedice.

Spedice je služba, která spočívá ve zprostředkování (zajištění) přepravy a činnostech s tím spojených, zejména uzavření smluv o přepravě věcí do dohodnutého místa určení, zajištění naložení a uložení zásilky, obstarání dokladů (náložního listu), doprovod zásilky atd.

Při zajišťování nákladní silniční dopravy spolupracujeme s několika prověřenými dopravci z celé České republiky. U těchto smluvních dopravců je průběžně sledována a vyhodnocována jejich spolehlivost. Na kvalitu spediční přepravy jsou kladeny naprosto stejné požadavky, jako by přepravu prováděli naši řidiči a naše vozy.